Integritetspolicy

För oss (oliviaslekhus.se genom Nordeux AB, nedan ”oliviaslekhus.se”, ”OL” ”vi” eller ”oss”) är din personliga integritet av högsta prioritet och i denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter och vilka möjligheter du som besöker vår webbsida och/eller använder vår tjänst har att påverka hanteringen. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som är en gemensam förordning inom hela EU.

Denna personuppgiftspolicy är framtagen för dig som besöker oliviaslekhus.se och använder vår tjänst för att beställa produkter. Policyn kan komma att ändras om vår tjänst uppdateras eller om nya riktlinjer kring personuppgiftshantering kommer från EU eller andra beslutsfattande myndigheter inom de regioner som vi verkar. Vänligen besök denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad kring för tillfället gällande personuppgiftshantering.

Definition av personuppgift

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Hit hör till exempel namn, adress, e-postadress och IP-nummer.

Vår hantering av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig samlar oliviaslekhus.se in personuppgifter kopplade till dig som individ i samband med att du besöker vår webbsida och/eller beställer produkter samt kontaktar vår kundtjänst.

All hantering och lagring av personuppgifter sker krypterat hos både oss och våra underleverantörer.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt för vår verksamhet och vi har även löpande rutiner för radering av de uppgifter som ej längre är nödvändiga för att erbjuda vår tjänst eller för att följa till exempel bokföringslagen. Kundtjänstärenden med tillhörande personuppgifter raderas efter sex månader.

Vi tillämpar rättslig grund för vår lagring av personuppgifter i samband med köp samt samtycke i samband med marknadsföring, kampanjer och mailutskick.

När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett oliviaslekhus.se konto eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal.

Personuppgifter som vi hanterar

När du besöker oliviaslekhus.se överförs uppgifter från din internetuppkoppling, din webbläsare och ditt operativsystem till våra servrar. Dessa uppgifter ses som personuppgifter och innefattar bland annat:

  • IP-adress
  • Webbläsare (User Agent)
  • Operativsystem inklusive språk, upplösning med mera.
  • Ditt samtycke kring cookies, läs mer om hur vi hanterar cookies i vår cookiepolicy.

Vid kontakt med vår kundtjänst hanterar vi förutom ditt e-postmeddelande även din e-postadress och den loggning som sker av e-postklienter och e-postservrar så som exempelvis tidsstämplar och IP-adresser. Tänk på att inte bifoga personuppgifter i e-postmeddelandet som du inte har tillåtelse att dela med tredje part.

I samband med beställningar och kontakt med kundtjänst tillämpar vi samtycke för vår hantering av personuppgifter och för besök på vår webbplats tillämpar vi laglig grund för den loggning som sker gällande webbtrafik.

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. PostNord, Budbee och Klarna. Vi samlar även in dina adressuppgifter från tredje parts tjänster för adressuppdateringar. När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

Hur skyddas personuppgifterna?

Oliviaslekhus.se har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Oliviaslekhus.se lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för OLs räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke. oliviaslekhus.se kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa OLs rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor. Om någon av OLs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan oliviaslekhus.se komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer oliviaslekhus.se att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt. Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske.

Dina rättigheter

Du har alltid möjlighet att kontakta oss för att få tillgång till och begära ut uppgifter kopplade till dig som person och även få dessa raderade, och/eller återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, i mån av att detta är möjligt enligt de regler som för tillfället gäller avseende uppgifter som vi behöver lagra kring din eventuella orderhistorik. Då du begär ut personuppgifter har du rätt till att få dessa överförda i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (t.ex. csv-format) till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Du har även rätt till att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och/eller invända mot behandling av dina personuppgifter inklusive rätt att begränsa eller stoppa eventuell direktmarknadsföring eller så kallad profilering i ett automatiserat förfarande gällande t.ex. marknadsföring i vår webbutik eller hos någon av våra marknadsföringspartners.

Vid eventuell personuppgiftsincident

Om vi skulle råka ut för en incident i form av dataläckage på grund av illasinnade attacker eller programfel i vår tjänst följer vi gällande regler för inrapportering till berörd myndighet som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Berörda parter underrättas även via vår webbsida och via e-post (förutsatt att en e-postadress vid tillfället finns lagrad hos oss).

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Nordeux AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna i denna integritetspolicy efterföljs.

Företag: Nordeux AB

Organisationsnummer: 559425-6900
E-postadress: [email protected]

Mer information